Deň otvorených dverí 10.9.2021

Registrácia:

Vstup počas dňa otvorených dverí je zdarma

Miesto konania

Súkromná základná umelecká škola, elokované pracovisko Strojárenská 3, Košice

v učebni Hudba a Počítač na 2. poschodí.

Kedy začína DOD 2021?

Začíname 10.9.2021 o 14:30

Info ku dňu otvorených dverí

Počet navštevníkov je obmedzený kapacitou učebne.

Je potrebné sa prihlásiť najneskór do 10.9.2021 vyplnením a zaslaním formulára z dôvodu obmedzeného počtu miest.

Program

od 14.30 do 15:00 registrácia účastníkov na prednášky č. 1 – 2

od 15:00 do 16.00 Prednáška č.1 základy práce s EQ.

od 16:00 do 17.00 Prednáška č.2 základy práce s Kompresorom.

od 17.30 do 18:00 registrácia účastníkov na prednášky č. 3 – 4

od 18:00 do 19.00 Prednáška č.3 na tému Paralelná ekvalizácia a kompresia.

od 19:00 do 20.00 Prednáška č.4 na tému Nahrávanie Lead vokálu a stratégie pri mixáži.

Späť na stránku školy.

O nás

Baví ma zvuk je stránka, ktorá bude informovať, písať blogy a vzdelávať o hudbe a zvuku. Je určená pre ľudí, ktorí chcú začať , alebo žačali tvoriť hudbu, remixujú, mixujú hudbu a cítia potrebu sa posúvať smerom hore.

Naša snaha

Informovať, vzdelávať a spájať ľudí zo spoločným záujmom.

Kontakt